ஊர் திரும்பியவர், வேர் ஊன்றியவர் (sojourners To Settlers) -tamil Language
E-Books

ஊர் திரும்பியவர், வேர் ஊன்றியவர் (sojourners To Settlers) -tamil Language

by Arun Mahizhnan

The publication dwells on the pre-modern connections between Tamil regions and Southeast Asian polities as well as the lesser-known aspects of Tamil history and diversity in modern Singapore. It features 27 chapters by archaeologists, art historians, historians and researchers, with fresh research and insights on the history of Tamil presence in Southeast Asia and Singapore.

Status: Available For Purchase

Regular price
SGD 42.80
Sale price
SGD 42.80
Regular price
SGD 42.80
Unit price
per 
Tax included.

Delivered within 5 business days

Product Details

  • Publisher : Indian Heritage Centre & Institute of Policy Studies
  • Publication Date : 2021-01-05
  • Product Code : 9789811812408

About Author

Arun Mahizhnan

Nalina Gopal